Genomsnittligt anskaffningsvärde

Räkna ut nytt GAV.

Om du har st aktier till ett pris av SEK*

och

Senare köper st till ett pris av SEK* + Eventuell avgift/courtage SEK*.

Du har nu aktier till ett genomsnittligt pris av SEK* per aktie.

* Detta är enbart ett exempel på en valuta.
Skapa din egen hemsida med Mälarwebb.se